Драгоманско блато – Кауза

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ е организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза. Основните им цели са проучването, опазването и възстановяването на дивата природасъхранението за бъдещото поколение и екологично образование.

Създали са два посетителски центъра и инфраструктура на Драгоманското блато и в село Влахи, Пирин планина, за да провеждат образователни дейности в близост до природата.

На 22 януари 2020 г. вечерта в Драгоманското блато избухна пожар, който обхвана и унищожи 80% от растителността (тръстика, папури, камъш). Огънят засегна и посетителската инфраструктура – 300 м дървена пътека и кула за наблюдение, които Сружение за дива природа БАЛКАНИ с помощта на доброволци и дарители са изградили и поддържали  вече 15 години. Дървените мостчета винаги са били с безплатен достъп , така хиляди ученици имаха възможността да опознаят ценността на Драгоманското блато като една от влажните зони със световно значение.

Разходката сред тръстиките и папурите, възможността да се видят водни лилии в естествена среда и уникални насекомоядни растения, както и неповторимото усещане да се разпознае песента на мустакатия синигер или големия воден бик промениха отношението на деца и възрастни към блатото.

След пожара тръстиките ще се възстановят – още през юни ще видим новата зеленина в блатото. Надяваме се, че валежите ще повишат рекордно ниските водни нива в блатото, за да може и тази година белите чапли да гнездят необезпокоявани в блатото.

Лятото на 2019 г. от soul marketing имахме удоволствието да присъстваме на няколко от традиционно провежданите образователни екскурзии за ученици. Поканата тогава бе отправена с намерение, заедно със сдружението да намерим начин за продължаване на добрите практики, както и спомогнем за допълнително финансиране с цел популяризиране на дейността на информационен център Драгоманско блато и устойчивото му развитие.

2020-та година започна с огън. Първо “ го вкарахме“ в логото ни, като символ на силата. Да изпепелиш, и да сътвориш. Пожарът, промени нагласите ни и разпали в нас желанието една стара идея да приеме по-бързо своята благотворителна форма. Това е повод, малко нестандартно, инициативата за събиране на средства да се озове на сайта ни.

ПИКСЕЛ С КАУЗА -PIXELLOGO. Една по различна инициатива за събиране на средства се озовa като отделна категория. Вдъхновението ни е от Алекс Тю, събрал с продажбата на пиксел за долар, пари за образованието

Ще сме активни с това да се свържем с хората от бизнеса, тези които са готови да поемат предизвикателството и да дарят закупувайки си пиксел пространство, за своето лого, като така станат част от каузата ни. Прозрачност на разходите ще има тук, както и на сайта на сдруженията, които ще подкрепяме.

Тъй като текат няколко дарителски кампании за Драгоманското блато, при евентуално придобито дарение в голям размер, покриващо нуждата за изграждане на моста, бюджета ще бъде пренасочен към нуждите им за устойчиво развиване на центъра.

За добрите им практики,  за които може да се информирате тук. Както и за другите ни каузи, в които пряко се въвличаме.