Таратанци – по стъпките на българския фолклор

Сплотяващата сила на фолклора

От 2014 г. Фондация “Таратанци” представя българския фолклор пред съвременната публика по нови и оригинални начини. Фондацията е автор на метод за графично изобразяване на българските народни хора̀ чрез фигури от техните стъпки. Посредством метода до момента са изобразени и “консервирани” над 40 български хорà. 

Човекът като индивид и колективното поведение в група стоят в основата на фолклора. Затова фолклорът и неговите елементи са благодатно средство за сплотяване на колективи. Така е било в миналото и вероятно винаги ще бъде.

Фолклорът акцентира върху възможностите на отделния индивид да променя света около себе си, да бъде част от общност и да участва в създаването на културата на тази общност.

Българските народни хора, като плод на колективния ум и опит на народа ни, са следвали общото историческо развитие. Те са се обогатявали както по тематика, така и по ритмика и разнообразие на стъпките и движенията. Постепенно са преминавали от по-прости към по-сложн

Събития и програми от Таратанци

Чрез проучвания и тестове подбираме подходящи елементи от фолклора и ги използваме като инструменти за развитие на важни за съвременния свят умения. Така създаваме нашите корпоративни тиймбилдинг събития и детски образователни програми и усъвършенствани форми, варианти и комбинации.

 

Видът, формата. тактът и съвкупността от хороводни стъпки в българските народни хора неизбежно илюстрират  всички страни на народния бит: различни процеси от трудовата дейност на народа, отделни моменти от домашния живот, някои суеверия, обреди и празници

Дали някога сте се замисляли, че докато танцувате дадено народно хоро в кръг, всъщност правите едни уникални графични форми със стъпките си?

Купувайки продуктите на “Таратанци”, вие подкрепяте каузата за графично изобразяване и опазване на все повече български хора̀ – неизменна част от нематериалното културно наследство на България!